RNDr. Andrej Náther, CSc.


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

English version

Výuka

  Zimný semester
 • Základy matematickej štatistiky [1-PMA-510, 3/Z, P4, 5 kreditov]
 • Všeobecná teória poistenia [1-PMA-530, 3/Z, P2+C1, 4 kredity]
 • Poisťovníctvo [2-EFM-201, 2/Z, P4, 5 kreditov]
 • Teória pravdepodobnosti (1) [1-PMA-520, 3/Z, P2, 3 kredity]
 • Teória pravdepodobnosti [2-PMS-141, 3/Z, P2, 3 kredity]

  Letný semester
 • Matematická štatistika [1-MMN-365, 3/L, K4, 5 kreditov]
 • Pravdepodobnostné modely v poisťovníctve [1-PMA-570, 3/L, P2+C1, 4 kredity]

Aktuálne rozvrhy


Výskum

 • Teória reálnych funkcií
 • Všeobecná topológia
 • Multifunkcie

Kontakt

 • Adresa:
      Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
      Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
      Univerzita Komenského
      Mlynská dolina
      842 48 Bratislava 4
 • Kancelária: M 247
 • Email: Ondrej.Nather@fmph.uniba.sk