Ján Somorčík, , miestnosť M 245
Výuka


Štatistické metódy (1-EFM-330, 2P)


Neparametrická štatistika (1-PMS-212, 2P)


Počítačová štatistika (1-EFM-340 alebo 1-PMA-730, 2P)


Počítačová štatistika 2 (1-PMS-109, 2P)


Ekonometria (1-EFM-380, 2P)


Teória pravdepodobnosti 2 (2-PMS-141, 2C)