Mgr. Katarína Sternmüllerová


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

English version

Výučba

 • 2-PMS-107 Regresné modely (1) (cvičenia), 1/Z, 2P+2C, 5 kreditov
 • 1-EFM-380 Ekonometria (cvičenia), L, 2P+2C, 5 kreditov

Výskum

 • Optimálne navrhovanie experimentov
 • Neparametrické odhady polohy

Kontakt

 • Adresa:
      Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
      Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
      Univerzita Komenského
      Mlynská dolina
      842 48 Bratislava 4
 • Kancelária: M 220
 • E-mail: katarina.sternmullerova@fmph.uniba.sk