Harman R., Hönschová E., Somorčík J.:
Zbierka úloh zo základov teórie pravdepodobnosti,
PACI 2009, Bratislava, 252 s., ISBN 978-80-89186-53-2


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

Doplnkové dokumenty a odkazy

Kontakt na autorov