Hlavná stránka

Z EPIBIOMAT
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Apvv-logo.png

Biomatematické modelovanie a vyhodnocovanie indikátorov očkovania a ich vplyvu na epidemiologickú situáciu vybraných ochorení preventabilných očkovaním (EPIBIOMAT)


Projekt s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja

Zodpovedný riešiteľ: Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH

Identifikačné číslo: APVV-0096-12


Projekt prebieha v rokoch 2013 - 2017 ako spolupráca medzi Ústavom verejného zdravotníctva Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave:

  • Ústav verejného zdravotníctva, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Malá Hora 11149/4B, 036 01 Martin
  • Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, 842 48 Bratislava

Jlfuk 2 8852.jpg

Fmfilogo bielepozadie.png