Mgr. Lenka Filová, PhD.


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

English version

Výučba

 • Viacrozmerné štatistické analýzy
 • Pravdepodobnosť a matematická štatistika
 • Programovanie v jazyku R
 • Štatistické metódy v klinických štúdiách
 • Analýza prežívania

Výskum

 • Optimálne navrhovanie experimentov

Publikácie

Kontakt

 • Adresa:
      Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
      Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
      Univerzita Komenského
      Mlynská dolina
      842 48 Bratislava 4
 • Kancelária: M 240
 • Email: filova@fmph.uniba.sk