Mgr. Lenka Filová, PhD.


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

English version

Výučba

  • Viacrozmerné štatistické analýzy
  • Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  • Programovanie v jazyku R
  • Štatistické metódy v klinických štúdiách
  • Analýza prežívania

Výskum

  • Optimálne navrhovanie experimentov

Publikácie

Kontakt

  • Adresa:
        Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
        Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
        Univerzita Komenského
        Mlynská dolina
        842 48 Bratislava 4
  • Kancelária: M 240
  • Email: filova@fmph.uniba.sk