Mgr. Lenka Filová, PhD.


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie


Slovenská domovská stránka English homepage

Viacrozmerné štatistické analýzy 1 (2-PMS-115, 1/Z, P2, C2)


Pravdepodobnosť a štatistika (1-INF-435, P2, C2)


Programovanie v jazyku R (1-PMA-751, 2/L, K2)


Regresné modely (2), cvičenia (2-PMS-108, 1/L, C2)

 • Cvičenia: streda 9:50 v miestnosti F1-248
 • Materiály k cvičeniam:
  Hotellingov experiment: R
  Elipsoidy koncentracie: R
  Výmenné algoritmy: text
  Elfvingova množina: R
  c-optimálne návrhy pomocou LP: R, text
  Návrhy s ohraničeniami na zdroje: R
  Lokálne optimálne návrhy: R, text
 • Záverečný test bude 9.5.2018, test2016

Štatistické metódy v klinických skúškach (2-PMS-221, 2/L, P2)


Analýza prežívania (2-PMS-131, 1/L, P2)


Vedenie diplomových a bakalárskych prác

 • "Optimálne navrhovanie experimentov s cenzurovanými pozorovaniami (DP)" (K. Firdová)
 • "Navrhovanie experimentov pre farmakokinetické štúdie(DP)" (M. Turošíková)
 • "Návrhy pre odhadovanie minimálnej efektívnej dávky v klinických štúdiách(DP)" (D. Krčmářová)
FMFI UK