Mgr. Lenka Filová, PhD.


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie


Slovenská domovská stránka English homepage

Viacrozmerné štatistické analýzy 1 (2-PMS-115, 1/Z, P2, C2)


Pravdepodobnosť a štatistika (1-INF-435, P2, C2)


Regresné modely (1) (2-PMS-107, P2, C2)

 • Cvičenia: štvrtok 12:20 v miestnosti F1-328
 • Materiály k cvičeniam: 1, 2, 3

Programovanie v jazyku R (1-PMA-751, 2/L, K2)


Regresné modely (2), cvičenia (2-PMS-108, 1/L, C2)

 • Cvičenia: štvrtok 11:30 v miestnosti F1-248
 • Materiály k cvičeniam:
  Hotellingov experiment: R
  Elipsoidy koncentracie: R
  Výmenné algoritmy: R, text
  Elfvingova množina: R
  c-optimálne návrhy pomocou LP: R, text
  Algoritmy na výpočet aproximatívnych návrhov: R
  Návrhy s ohraničeniami na zdroje: R
  Lokálne optimálne návrhy: R, text
  I-optimálne návrhy
  Vzorový test: pdf

Štatistické metódy v klinických skúškach (2-PMS-221, 2/L, P2)


Analýza prežívania (2-PMS-131, 1/L, P2)


Vedenie diplomových a bakalárskych prác

 • "Optimálne navrhovanie experimentov s cenzurovanými pozorovaniami (DP)" (K. Firdová)
 • "Navrhovanie experimentov pre farmakokinetické štúdie (DP)" (M. Turošíková)
 • "Návrhy pre odhadovanie minimálnej efektívnej dávky v klinických štúdiách (DP)" (D. Krčmářová)
 • "Analýza kompozičných dát (DP)" (A. Olexa)
 • "Randomizačné metódy za prítomnosti prognostických premenných (DP)" (K. Šufliarsky)
FMFI UK