Mgr. Lenka Filová, PhD.


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie


Slovenská domovská stránka English homepage

Viacrozmerné štatistické analýzy 1 (2-PMS-115, 1/Z, P2, C2)


Pravdepodobnosť a štatistika (1-INF-435, P2, C2)


Programovanie v jazyku R (1-PMA-751, 2/L, K2)


Regresné modely (2), cvičenia (2-PMS-108, 1/L, C2)

 • Cvičenia: streda 9:50 v miestnosti F1-248
 • Materiály k cvičeniam:
  Hotellingov experiment: R
  Elipsoidy koncentracie: R
  Elfvingova množina: R
  c-optimálne návrhy pomocou LP: R, text
  Návrhy s ohraničeniami na zdroje: R
  Lokálne optimálne návrhy: R, text

Štatistické metódy v klinických skúškach (2-PMS-221, 2/L, P2)


Analýza prežívania (2-PMS-131, 1/L, P2)


Vedenie diplomových a bakalárskych prác

 • "Optimálne navrhovanie experimentov s cenzurovanými pozorovaniami (DP)" (K. Firdová)
 • "Optimálne návrhy experimentov bez replikácií (DP)" (J. Letovanec)
 • "Heuristické metódy výpočtu návrhov experimentov s ohraničeniami (DP)" (D. Nagy)
 • "Štatistické metódy v geológii(BP)" (A. Olexa)
 • "Randomizačné procedúry v klinických skúškach(BP)" (K. Šufliarsky)
 • "Navrhovanie experimentov pre farmakokinetické štúdie(DP)" (M. Turošíková)
 • "Návrhy pre odhadovanie minimálnej efektívnej dávky v klinických štúdiách(DP)" (D. Krčmářová)
FMFI UK