Radoslav Harman

Univerzita Komenského v Bratislave


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

Spätná väzba

English version

Výskum

Výučba

Kontakt

  • Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
  • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
  • Univerzita Komenského
  • Mlynská dolina
  • 842 48 Bratislava 4
  •  
  • Kancelária: M-222
  • Email: harman@fmph.uniba.sk
Radoslav Harman