doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

English version

Výskum

 • Optimálny návrh experimentov
 • Stochastické simulačné metódy

Publikácie


Výučba

 • Základy pravdepodobnosti a matematickej štatistiky
 • Stochastické simulačné a optimalizačné metódy
 • Viacrozmerné štatistické analýzy
 • Maticová algebra

Informácie pre študentov


Kontakt

 • Adresa:
      Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
      Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
      Univerzita Komenského
      Mlynská dolina
      842 48 Bratislava 4
 • Kancelária: M 246
 • Email: harman@fmph.uniba.sk