Radoslav Harman

pedagogická činnosť


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

R.Harman
Spätná väzba

AIS2
Rozvrhy
Anketa

Výučba predmetov

Vedenie kvalifikačných a odborných prác


Základy pravdepodobnosti a štatistiky [1-DAV-201, Z, 2b, 3p, 2c, 6k]


Matematika (4) - Pravdepodobnosť a štatistika [1-TEF-203, Z, 3b, 3p, 2c, 6k]


Pravdepodobnosť a štatistika [1-INF-175, Z, 3b, 2p, 2c, 5k]


Stochastické simulačné metódy [2-PMS-123, Z, 1m, 2p, 3k]


Stochastické optimalizačné metódy [2-PMS-129, Z, 2m, 2p, 3k]


Analýza zhlukov a klasifikácia dát [2-PMS-116, L, 1m, 2p, 2c, 5k]


Navrhovanie experimentov [2-PMS-108, L, 1m, 2p, 2c, 5k]


Simulačné metódy (pre doktorandov) [3-MAM-025, L, 1d, 2p, 10k]


Seminár z matematickej štatistiky (2) [2-PMS-125, Z, 2m, 2s, 3k]

  • Predmet bude najbližšie v LS 2021/22.

Maticová algebra pre štatistikov [1-PMA-215, Z, 2b, 2p, 1c, 5k]


Regresné modely [2-PMS-107, Z, 1m, 2p, 2c, 5k]

  • Predmet od ZS 2021/22 zabezpečuje Dr. Samuel Rosa

Aktuálne vedenie kvalifikačných prác


Vedenie prác ŠVOČ

  • Vladimír Lacko: "A special class of distributions on n-balls and its applications to stochastic simulation"; 2009
  • Vladimír Lacko: "Dekompozičné algoritmy na rovnomerné generovanie na povrchu a vo vnútri gulí v Lebesgueových priestoroch"; 2010
  • Samuel Rosa:"Trend resistant experimental designs"; 2014
  • Archív záverečných prehliadok prác ŠVOČ v matematike

Rôzne

FMFI UK