Radoslav Harman

pedagogická činnosť


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

R.Harman
Spätná väzba

AIS2
Rozvrhy
Anketa

Výučba predmetov

Vedenie kvalifikačných a odborných prác


Viacrozmerné štatistické analýzy (2) [2-PMS-116, L, 1m, 2p, 2c, 5k]


Regresné modely (2) [2-PMS-108, L, 1m, 2p, 2c, 5k]


Simulačné metódy [3-MAM-025, L, 1d, 2p, 10k]

 • Doktorandský predmet. Prednášky budú v osobne dohodnutom čase.
 • Programy pre R (txt)

Seminár z matematickej štatistiky (1) [2-PMS-125, Z, 2m, 2s, 3k]


Stochastické simulačné metódy [2-PMS-123, Z, 1m, 2p, 3k]


Stochastické optimalizačné metódy [2-PMS-129, Z, 2m, 2p, 3k]


Pravdepodobnosť a štatistika [1-INF-435, Z, 3b, 3p, 1c, 5k]


Maticová algebra pre štatistikov [1-PMA-215, Z, 2b, 2p, 1c, 5k]


Aktuálne vedenie kvalifikačných prác

 • Michaela Santrová: "Generovanie realizácií z diskrétnych rozdelení pravdepodobnosti pomocou zamietacích metód" (bakalárska práca)
 • Nikola Čimborová: "Generovanie náhodných matíc" (bakalárska práca)
 • Katarína Suchoňová: "Predikcia odchodu zákazníkov zo zmluvného programu pomocou metód strojového učenia" (diplomová práca)
 • Michal Árvai: "Štatistické metódy optimalizácie nákupných odporúčaní" (diplomová práca)
 • Dávid Kadlub: "Optimálny návrh štatistických experimentov so zmesami" (diplomová práca)
 • Michal Daniška: "Metódy selekcie premenných pre štatistické modely" (diplomová práca)
 • Ján Murín: "Detekcia neštandardných poistných udalostí pomocou metód strojového učenia" (diplomová práca)
 • Samuel Rosa: "Trend-resistant designs of experiments" (dizertačná práca)
 • Eva Benková: "Methods of computing exact optimal designs of experiments" (dizertačná práca)
 • Zoznam už obhájených kvalifikačných prác

Vedenie prác ŠVOČ

 • Vladimír Lacko: "A special class of distributions on n-balls and its applications to stochastic simulation"; 2009
 • Vladimír Lacko: "Dekompozičné algoritmy na rovnomerné generovanie na povrchu a vo vnútri gulí v Lebesgueových priestoroch"; 2010
 • Samuel Rosa:"Trend resistant experimental designs"; 2014
 • Archív záverečných prehliadok prác ŠVOČ v matematike

Rôzne

FMFI UK