doc. RNDr. Katarína Janková, CSc.


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

English version

Výuka

 • Úvod do teórie pravdepodobnosti a štatistiky
 • Markovove reťazce
 • Sekvenčné metódy

Výskum

 • Diskrétne dynamické systémy
 • Rôzne typy chaosu v jednorozmernej dynamike
 • Náhodné perturbácie v diskrétnych dynamických systémoch

Kontakt

 • Adresa:
      Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
      Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
      Univerzita Komenského
      Mlynská dolina
      842 48 Bratislava 4
 • Kancelária: M 241
 • Email: jankova@fmph.uniba.sk