doc. RNDr. Katarína Janková, CSc.
výučba zimný semester 2017/18


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

KJ:
Slovenská domovská stránka English homepage

Pravdepodobnosť a štatistika (1) (1-MAT-281, 2/Z, P2, C1, 4K)

 • Prednášky: štvrtok 9:50, poslucháreň A
 • Materiály:
  • K.Janková, A.Pázman: Pravdepodobnosť a štatistika, Univerzita Komenského Bratislava 2011,
  • R.Harman, E.Honschová, J.Somorčík: Zbierka úloh zo základov teórie pravdepodobnosti, PACI, Bratislava 2009Teória náhodného výberu (1-PMA-760, 3/Z, P2, 3K)

 • Prednášky: utorok 14:50, učebňa M-XMarkovovské procesy (1) (2-PMS-118, 1/Z, P2, C2, 5K)

 • Prednášky: utorok 9:50, učebňa M-X
 • Materiály:
  • K.Janková, S.Kilianová, P.Brunovský, P.Bokes: Markovove reťazce a ich aplikácie, Epos 2015Seminár z matematickej štatistiky (2-PMS-125, 2/Z, S2, 3K)

 • Seminár: streda 9:50, učebňa M-IX
FMFI UK