doc. RNDr. Katarína Janková, CSc.
výučba letný semester 2017/18


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

KJ:
Slovenská domovská stránka English homepage

Pravdepodobnosť a štatistika (2) (1-MAT-282, 2/L, P2, C1, 4K)

 • Prednášky: štvrtok 11:30, poslucháreň B
 • Materiály:
  • K.Janková, A.Pázman: Pravdepodobnosť a štatistika, Univerzita Komenského Bratislava 2011,
  • R.Harman, E.Honschová, J.Somorčík: Zbierka úloh zo základov teórie pravdepodobnosti, PACI, Bratislava 2009Sekvenčné metódy

 • Prednáška: streda 11:30, učebňa M-XIMarkovovské procesy (2) (2-PMS-118, 1/L, P2, C1, 5K)

 • Prednášky: utorok 9:50 , učebňa M-III
 • Materiály:
  • K.Janková, S.Kilianová, P.Brunovský, P.Bokes: Markovove reťazce a ich aplikácie, Epos 2015Seminár z matematickej štatistiky 2 (2-PMS-126, 2/Z, S2, 3K)

 • Seminár: streda 14:00, učebňa M-XI
FMFI UK