Mgr. Jozef Kováč, PhD.


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

English version

Výučba

 • Programovanie v softvéri SAS
 • Bayesovská štatistika
 • Náhodné procesy (1)
 • Náhodné procesy (2)
 • Analýza časových radov
 • Pravdepodobnosť a štatistika (2) (cvičenia)
 • Cvičenia z pravdepodobnosti a štatistiky (2)
 • Viac informácií

Kontakt

 • Adresa:
      Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
      Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
      Univerzita Komenského
      Mlynská dolina
      842 48 Bratislava 4
 • Kancelária: M 220
 • E-mail: jozef.kovac@fmph.uniba.sk
Jozef Kovac