Mgr. Jozef Kováč


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

English version

Výučba

 • 1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2) (cvičenia), 2/L, 2P+1C, 4 kredity

 • Skupina 2EFM1: utorok, 16:30, M-XII
  Skupina 2EFM2: utorok, 15:40, M-XII


 • 1-PMA-753 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (2), 2/L, 1C, 1 kredit

 • Utorok 17:20, M-XII

Materiály na seminár


Vedenie bakalárskych prác (2017/2018)

 • Filip Zajko - Vyhladzovanie dát a aditívny model
 • Tomáš Jurica - Detekcia objektov v obrázku

Obhájené bakalárske práce

 • Peter Morský - Predikcia športových zápasov (2017)


Kontakt

 • Adresa:
      Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
      Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
      Univerzita Komenského
      Mlynská dolina
      842 48 Bratislava 4
 • Kancelária: M 221
 • E-mail: jozef.kovac@fmph.uniba.sk
Jozef Kovac