Mgr. Jozef Kováč


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

English version

Výučba

 • 1-MAT-281 Pravdepodobnosť a štatistika (1) (cvičenia), 2/Z, 2P+1C, 4 kredity

 • Skupina 2EFM1: štvrtok, 12:20, M-XI
  Skupina 2EFM2: štvrtok, 13:10, M-IV


 • 2-PMS-222 Programovanie v softvéri SAS, 1,2/Z, 2K, 3 kredity

 • Štvrtok 8:10, I-H3

Vedenie bakalárskych prác (2016/2017)

 • Peter Morský - Predikcia športových zápasov


Kontakt

 • Adresa:
      Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
      Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
      Univerzita Komenského
      Mlynská dolina
      842 48 Bratislava 4
 • Kancelária: M 221
 • E-mail: jozef.kovac@fmph.uniba.sk
Jozef Kovac