Mgr. Jozef Kováč - Výučba


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

English version

Výučba

  • 1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2) (cvičenia), 2/L, 2P+1C, 4 kredity

  • Skupina 2EFM1: utorok, 16:30, M-XII
    Skupina 2EFM2: utorok, 15:40, M-XII

  • 1-PMA-753 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (2) (cvičenia), 2/L, 1C, 1 kredit

  • Utorok 17:20, M-XII

Informácie

1-MAT-282 Pravdepodobnosť a štatistika (2)

1-PMA-753 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (2)

  • Pravidlá hodnotenia predmetu
  • Aktuálny stav bodov.
  • Zadania domácich úloh. Štvrtú úlohu treba odovzdať najneskôr na doplnkových cvičeniach 30.4.
  • Náhrada za prvomájové doplnkové cvičenie bude v pondelok 30.4. o 12:10 v miestnosti M-VI.

Materiály pre študentovJozef Kovac