Mgr. Jozef Kováč - Výučba


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

English version

Výučba

  • 1-MAT-281 Pravdepodobnosť a štatistika (1) (cvičenia), 2/Z, 2P+1C, 4 kredity

  • Skupina 2EFM1: štvrtok, 12:20, M-XI
    Skupina 2EFM2: štvrtok, 13:10, M-IV

  • 2-PMS-222 Programovanie v softvéri SAS (kurz), 1,2/Z, 2K, 3 kredity

  • Štvrtok 8:10, I-H3

Informácie

1-MAT-281 Pravdepodobnosť a štatistika (1)

2-PMS-222 Programovanie v softvéri SAS

  • Všetky informácie a materiály sú v moodli

Materiály pre študentovJozef Kovac