prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc.


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

English version

Výuka ( Informácie pre študentov )

 • Bayesovská štatistika
 • Parametrické regresné modely: analýza a návrh experimentov
 • Geometrické metódy v nelineárnych modeloch

Výskum ( Zoznam publikácií )

 • Optimálne navrhovanie experimentov
 • Nelineárne regresné modely a geometria v štatistike

Členstvo v organizáciách

 • Royal Statistical Society
 • Institute of Mathematical Statistics
 • Učená spoločnosť Slovenskej Akadémie Vied
 • International Statistical Institute, Bernoulli Society
 • Jednota slovenských matematikov a fyzikov

Členstvo v edičných radách odborných časopisov

 • Applications of Mathematics, 1976-2000
 • Statistics, 1987-1995
 • Mathematica Slovaca, 1988-1991
 • Acta Mathematica Universitatis Comenianae, 1999-
 • Metrika, 2000-2007

Bývalí doktorandi

 • Anatolij Dvurečenskij, Peter Čerňanský (v spolupráci s P.Bónom),
  Jaroslava Mikulecká, Helena Koutková,
  Emil Horváth, Radoslav Harman,
  Milan Stehlík, Klára Hornišová,
  Lenka Filová (v spolupráci s R.Harmanom),
  Milan Tyšler (ako školiteľ špecialista)

Súčasní doktorandi

 • Katarína Sternműllerová

Kontakt

 • Adresa:
      Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
      Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
      Univerzita Komenského
      Mlynská dolina
      842 48 Bratislava 4
 • Kancelária: M 244
 • Email: pazman@fmph.uniba.sk
prof. Pázman