prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc.
výučba


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

AP:
Slovenská domovská stránka English homepage

Regresné modely (1) (2-PMS-107, 1/Z, P2+C2, 5K)


Bayesovská štatistika (2-PMS-213, 2/Z, P2, 3K)


Seminár z matematickej štatistiky (pre doktorandov)


Aktuálne rozvrhy


FMFI UK