Samuel Rosa


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

English version

Aktuálna výučba

 • Zimný semester
  • 1-PMA-215 Maticová algebra pre štatistikov (prednášky + cvičenia)
  • 2-PMS-107 Regresné modely (prednášky + cvičenia)
 • Letný semester
  • 2-PMS-142 Redukcia dimenzie dát (prednášky)
  • 1-PMA-571 Optimalizačné a výpočtové metódy (prednášky)
  • 1-EFM-380 Ekonometria (cvičenia)

Informácie pre študentov


Publikácie


Vedenie záverečných prác


Predchádzajúca výučba

 • Optimalizačné a výpočtové metódy, pre PMA+MAT
 • Maticová algebra pre štatistikov (prednášky + cvičenia), pre PMA+DAV
 • Regresné modely, pre mPMŠ
 • Matematická štatistika (prednášky + cvičenia), pre PMA
 • Redukcia dimenzie dát (prednášky), pre mPMŠ, mEMM
 • Mikroekonómia (cvičenia), pre EFM
 • Ekonometria (cvičenia), pre EFM, PMA, MAT, mPMŠ, mMMN
 • Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (1) (cvičenia), pre EFM, PMA, MAT
 • Pravdepodobnosť a štatistika (1) (cvičenia), pre EFM, PMA, MAT
 • Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (2) (cvičenia), pre EFM, PMA, MAT
 • Pravdepodobnosť a štatistika (2) (cvičenia), pre EFM, PMA, MAT


Kontakt

 • Adresa:
      Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
      Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
      Univerzita Komenského
      Mlynská dolina
      842 48 Bratislava 4
 • Kancelária: M 240
 • E-mail: samuel.rosa[at]fmph.uniba.sk
FMFI