Samuel Rosa


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

English version

Výučba

 • 1-PMA-215 Maticová algebra pre štatistikov (prednášky + cvičenia), 2h+2h, pre 2PMA
 • 1-PMA-754 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (1), 1h, pre 2EFM1 a 2EFM2
 • 1-MAT-281 Pravdepodobnosť a štatistika (1) (cvičenia), 1h, pre 2EFM1 a 2EFM2

Informácie pre študentov


Publikácie


Vedenie záverečných prác


Predchádzajúca výučba

 • Matematická štatistika (prednášky + cvičenia), pre PMA
 • Redukcia dimenzie dát (prednášky), pre mPMŠ, mEMM
 • Mikroekonómia (cvičenia), pre EFM
 • Ekonometria (cvičenia), pre EFM, PMŠ, mMMN
 • Maticová algebra pre štatistikov (prednášky + cvičenia), pre PMA
 • Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (1) (cvičenia), pre EFM, PMA, MAT
 • Pravdepodobnosť a štatistika (1) (cvičenia), pre EFM, PMA, MAT
 • Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (2) (cvičenia), pre EFM, PMA, MAT
 • Pravdepodobnosť a štatistika (2) (cvičenia), pre EFM, PMA, MAT


Kontakt

 • Adresa:
      Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
      Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
      Univerzita Komenského
      Mlynská dolina
      842 48 Bratislava 4
 • Kancelária: M 240
 • E-mail: samuel.rosa@fmph.uniba.sk
FMFI