Samuel Rosa


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

English version

Výučba

 • 1-EFM-350 Mikroekonómia (cvičenia), 2h, pre 3EFM1, 3EFM2
 • 1-PMA-215 Maticová algebra pre štatistikov (2h prednášky + 2h cvičenia), pre 2PMA

Informácie pre študentov


Publikácie


Bakalárske práce (2017/2018)

 • Romana Szabová: Intervaly spoľahlivosti pre prieskumy volebných preferencií

Obhájené bakalárske práce

 • Lucia Hurajová: Dotazníky spokojnosti s hospitalizáciou (2017)
 • Michal Piatra: Časové rady úrokových mier (2016)
 • Adam Jakubička: Kvantilová regresia (2016)


Kontakt

 • Adresa:
      Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
      Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
      Univerzita Komenského
      Mlynská dolina
      842 48 Bratislava 4
 • Kancelária: M 240
 • E-mail: samuel.rosa@fmph.uniba.sk
FMFI