Samuel Rosa


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

English version

Výučba

 • 1-PMA-215 Maticová algebra pre štatistikov (prednášky + cvičenia), 2h+2h, pre 2PMA
 • 1-PMA-754 Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (1), 1h, pre 2EFM
 • 1-MAT-281 Pravdepodobnosť a štatistika (1) (cvičenia), 1h, pre 2EFM

Informácie pre študentov


Publikácie


Diplomové práce (2018/2019)

 • Lucia Hurajová: Spracovanie dotazníkov spokojnosti s hospitalizáciou (od 17/18)

Bakalárske práce (2018/2019)


Obhájené bakalárske práce

 • Zoznam vedených záverečných prác v knižnici - zväčša sú tu dostupné aj PDF verzie prác
 • Romana Szabová: Intervaly spoľahlivosti pre prieskumy volebných preferencií (2018)
 • Lucia Hurajová: Dotazníky spokojnosti s hospitalizáciou (2017)
 • Michal Piatra: Časové rady úrokových mier (2016)
 • Adam Jakubička: Kvantilová regresia (2016)


Kontakt

 • Adresa:
      Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
      Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
      Univerzita Komenského
      Mlynská dolina
      842 48 Bratislava 4
 • Kancelária: M 240
 • E-mail: samuel.rosa@fmph.uniba.sk
FMFI