Samuel Rosa - Výučba


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

Späť na index

Maticová algebra pre štatistikov

 • Prednášky
  • Streda, 14:50 v M-XII, pre 2PMA
 • Cvičenia
  • Streda, 16:30 v M-XII, pre 2PMA
 • Aktuálne oznamy
  • Body z druhej semestrálnej písomky už sú v Exceli nižšie, písomky si môžete pozrieť u mňa v M-240
  • Skúška bude 15.1.2018 (jediný neopravný termín), môžete sa už zapisovať v AISe
  • Otázky na skúšku už sú v materiáloch
 • Stacionárne oznamy
  • Stránka doc. Harmana
  • Ak máte otázky k príkladom, alebo ku teórii, spýtajte sa mailom alebo osobne
  • Konzultácie sú vítané, dohodnite si ich mailom, alebo osobne po prednáške/cvičeniach
  • Ak ste odhalili chybu na prednáškach, cvičeniach, alebo na stránke - dajte mi, prosím, vedieť
 • Materiály pre študentov

Mikroekonómia


Archív


Bakalárske práce (2017/2018)

 • Romana Szabová: Intervaly spoľahlivosti pre prieskumy volebných preferencií

Obhájené bakalárske práce

 • Lucia Hurajová: Dotazníky spokojnosti s hospitalizáciou (2017)
 • Michal Piatra: Časové rady úrokových mier (2016)
 • Adam Jakubička: Kvantilová regresia (2016)


Kontakt

 • Adresa:
      Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
      Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
      Univerzita Komenského
      Mlynská dolina
      842 48 Bratislava 4
 • Kancelária: M 240
 • E-mail: samuel.rosa@fmph.uniba.sk
FMFI