Samuel Rosa - Výučba


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

Späť na index

Pravdepodobnosť a štatistika (2)

 • Cvičenia
  • Štvrtok, 14:00 v M-XI, pre 2MAT + 2PMA
  • Prednášky (doc. Janková) sú vo štvrtok o 11:30 v B
 • Aktuálne oznamy
  • Zbieram zbierky úloh. Prosím, vráťte ich počas skúškového
  • Opravné písomky sú 18.5.2018 o 11:30 v B
   • z obsahu cvičení 1-7 (vrátane)
   • účasť na opravnej anuluje body z pôvodnej písomky
   • ak chcete prísť na opravnú a z pôvodnej ste mali viac ako 10 bodov, napíšte mi mail do 16.5., 23:59
 • Stacionárne oznamy
  • Ak máte otázky k cvičeniam, domácim úlohám, alebo ku teórii, spýtajte sa mailom alebo osobne
  • Konzultácie sú vítané, dohodnite si ich mailom, alebo osobne (napr. po cvičeniach)
  • Ak ste odhalili chybu v zadaniach príkladov, na cvičeniach, alebo na stránke - dajte mi, prosím, vedieť
 • Materiály pre študentov

Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (2)

 • Cvičenia
  • Štvrtok, 14:50 v M-XI, pre 2MAT + 2PMA
 • Oznamy
  • Domáca úloha 6 sa dala odovzdať do 10.5.2018
  • Nezabudnite, že na prejdenie predmetu je potrebných aspoň 5 bodov, čo znamená v priemere tri úspešne odovzdané DÚ
  • Ak máte otázky, alebo problémy s domácou úlohou, ozvite sa

 • Materiály pre študentov


Archív


Diplomové práce (2017/2018)

 • Lucia Hurajová: Spracovanie dotazníkov spokojnosti s hospitalizáciou

Bakalárske práce (2017/2018)

 • Romana Szabová: Intervaly spoľahlivosti pre prieskumy volebných preferencií

Obhájené bakalárske práce

 • Lucia Hurajová: Dotazníky spokojnosti s hospitalizáciou (2017)
 • Michal Piatra: Časové rady úrokových mier (2016)
 • Adam Jakubička: Kvantilová regresia (2016)


Kontakt

 • Adresa:
      Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
      Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
      Univerzita Komenského
      Mlynská dolina
      842 48 Bratislava 4
 • Kancelária: M 240
 • E-mail: samuel.rosa@fmph.uniba.sk
FMFI