Mgr. Katarína Sternmüllerová


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

English version Slovenská verzia

Regresné modely (1) - cvičenia (4mPMS)


 • Prednáška
  • Andrej Pázman, utorok o 11:30 v M-VII
 • Cvičenia
  • utorok o 14:00 v M-III
  • Literatúra:
   Pázman, Lacko: Prednášky z regresných modelov
   Harville: Matrix Algebra From a Statistician's Perspective

Vedenie bakalárskych prác 2017/2018


 • Kristína Némethová: Poistné princípy založené na hodnote v riziku a podmienenej hodnote v riziku

Kontakt

 • Adresa:
      Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
      Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
      Univerzita Komenského
      Mlynská dolina
      842 48 Bratislava 4
 • Kancelária: M 220
 • E-mail: katarina.sternmullerova@fmph.uniba.sk