Pavol Brunovský

Stochastické metódy operačnej analýzy

 


Stiahnite si Adobe Acrobat PDF súbor obsahujúci skriptá.

Stiahnite si Adobe Acrobat PDF súbor obsahujúci cvičenia k prednáške.


 

 

 1. ÚVOD

 1.1. Príklad (P. Kluvánek)

 1.2. Terminológia

 1.3. Formulácia úloh

 1.4. Exponenciálne rozloženie

 2. MARKOVOVE REŤAZCE

 2.1. Náhodný proces a náhodný reťazec

 2.2. Reťazce s nezávislými prírastkami a Markovova vlastnosť

 2.3. Markovove reťazce s diskrétnym časom a konečnou množinou stavov

 2.4. Priestor l_1

 2.5. Markovove reťazce s diskrétnym časom a spočítateľnou množinou stavov

 2.6. Markovove reťazce so spojitým časom pre ľubovoľné $i$.

 2.7. Poissonov proces parametrami

 3. TEÓRIA HROMADNEJ OBSLUHY

 3.1. Kendallova klasifikácia frontové režimy, či priority.

 3.2. Systém M/M/1/oo

 3.3 Systém M/M/1/n

 3.4 Systém M/M/n/oo

 3.5 Systém M/D/1

 3.6 Optimalizačné úlohy

 4. TEÓRIA ZÁSOB

 4.1. Základné deterministicé úlohy

 4.2. Stochastická úloha teórie zásob so signalizáciou

 4.3. Stochastická úloha teórie zásob s periodickou kontrolou

 4.4. Modely na základe teórie hromadnej obsluhy

 4.5. Jednorázová úloha

 4.6. Viacprvkové modely

 

 

 


 

Pavol Brunovský, ã    Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, FMFI UK, 2006