Mikuláš Luptáčik
Lineárne programovanie

Technická pomoc


Stiahnite si Adobe Acrobat PDF súbor obsahujúci skriptá.

Stránku WWW pripravil:
Daniel Ševčovič   sevcovic@fmph.uniba.sk,
Ústav aplikovanej matematiky FMFI UK, 2002