OTESTUJTE SA

správna odpoveď  1. Charakterizuj DNA ?správna odpoveď  2. Aké typy dusikatých báz obsahuje DNA?správna odpoveď   3. Doplň podľa pravidla komplementarity:
ACG GGT CAC GTA ATC CGT TGA AACsprávna odpoveď  4. Čo je to gén?
správna odpoveď  5. Koľko aminokyselín je v tomto reťazci

AATGGCTATCCAGCA
správna odpoveď  6. Čo je to expresia génu?


správna odpoveď  7. Akými krokmi prebieha expresia genetickej informácie?správna odpoveď  8. Ktoré typy RNA sú potrebné pri expresii génov?správna odpoveď  9. V ktorej organele prebieha translácia?správna odpoveď  10. Bielkoviny vznikajú v procese..........
Späť Ďalej
Domov