OTESTUJTE SA

správna odpoveď  1. Čím sa zaoberá genetika?
   

správna odpoveď  2. Ako sa nazýva súbor všetkých génov organizmu?
   


správna odpoveď  3. Ako sa nazýva forma génu?
   

správna odpoveď 4. Jedinec, ktorý ma pre určitý znak na oboch chromozómoch rovnaké alely je
Jedinec, ktorý má na chromozómoch odlišné alely
správna odpoveď  5. Vysvetlite pojmy recesívna a dominantná alela.
správna odpoveď  6. Kto bol Johann Gregor Mendel?
         

správna odpoveď  7. Ako znejú tri základné pravidla genetiky?


správna odpoveď  8. Červená farba (Č) plodu u rajčiaka dominuje nad žltou farbou(č). Aké plody vzniknú krížením červeného heterozygota so žltým jedincom?
správna odpoveď  9. Aké gaméty budú vytvárať jedinci:
            AABB    
            AaBB    
            aaBb    
správna odpoveď  10. Uveďte príklad na na trihybridné kríženie?


 Späť  Ďalej
Domov