VEDELI STE, ŽE
James Watson a Francis Crick v roku 1953 objavili štruktúru DNA .
Watson a Crick Zostrojili model molekuly DNA, ako dvoch reťazcov stočených do pravotočivej závitnice.
V roku 1962 im bola za tento objav udelená Nobelová cena .


Ľudská DNA je zložená z 50 000 až 80 000 génov a jej dĺžka dosahuje až 2 metre.

DNA


- genetická informácia je určená genetickym kódom.
V ňom je presne zapísané poradie dusikatých báz v reťazci DNA a tým je určené poradie aminokyselín, ktoré tvoria bielkovinu.

Genetický kód má viacero vlastností:
- vždy trojica dusikatých báz vytvára jednu aminokyselinu . Existuje 21 aminokyselín, ktoré sa podieľajú na tvorbe bielkovín.
Jedna aminokyselina môže byť kódovaná viacerými rôznymi tripletmi dusikatých báz.

Existujú trojice dusikatých báz, ktoré nekódujú žiadnu aminokyselinu, ale nesú informáciu pre začatie alebo ukončenie translácie.
Nazývajú sa preto aj začiatočný - iniciačný kodón- AUG a koncové - terminačné kodóny UAA, UAG, UGA .

kod


-okrem DNA sa v bunke nachádza aj druhý typ nukleovej kyseliny RNA- ribonukleová kyselina.
RNA je na rozdiel od DNA lineárna, väčšinou jednovláknová a omnoho menšia.

Svojou stavbou sú si veľmi podobné.
Obe majú ako základnú stavebnú jednotku nukleotid .
Nukleotid RNA však obsahuje cukor ribózu, nie deoxyribózu ,dusikaté bázy adenín, guanín, cytozín, ale namiesto tymínu obsahuje bázu uracil U .

Poznáme tri typy RNA:

mediatorovú - mRNA

ribozómovú - rRNA

transférovú - tRNA
transférová RNA transférová RNA transférová RNA


- existuje viacero typov génov, podľa toho akú informáciu nesú rozoznávame:- transkripcia génu strednej veľkosti asi 1500 nukleotidových párov trvá asi 50 sekúnd. Za jednu hodinu tak môže vzniknúť až 1000 kópií génu.

- syntéza rôznych druhov bielkovín trvá od 20 sekúnd až po niekoľko minút. Síce je to krátky čas, dá sa ešte aj urýchliť.

Na syntéze jednej bielkoviny môže v rovnakom čase pracovať niekoľko ribozómov súčasne.

Vzniká útvar nazývaný POLYZÓM

polyzom


Späť Ďalej
Domov