Pavol Jurča

Úvod


 

Kontakt


  palo.jurca@gmail.com

    M266 (stretnutie je potrebné vopred dohodnúť)
 

 

Pracovné skúsenosti

Národná banka Slovenska (od 2004)
Odbor dohľadu na makroúrovni (Macroprudential Supervision Department)

  • Makroprudenciálna politika a finančná stabilita
  • Analýza a metodika riadenia rizík vo finančnom sektore
  • Modely merania rizika
  • Makrostresové testovanie

Európsky výbor pre systémové riziká, Frankfurt n/M (05/2012 - 09/2012)

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky FMFI UK (externe)
 

Vzdelanie

  • PhD. vo vednom odbore Aplikovaná matematika (2010), školiteľka: doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.
  • Mgr. v odbore Ekonomická a finančná matematika, FMFI UK
  • Ing. v odbore Informačné systémy a technológie v ekonomike, FHI EU