Školský rok 1998/1999


1. Oceňovanie finančných derivátov
Marcel Straka
Vedúci diplomovej práce: Prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
2. Analýza voľnej hranice amerických opcií
Janka Horváthová
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.
3. Vyhľadávanie arbitrážnych príležitostí na výnosovej krivke
Juraj Kotian
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Alena Kuklišova, (NBS)
4. Equilibrium and no-arbitrage models of the term structure
Zuzana Vavrovičová
Vedúci diplomovej práce: Professor Dr. Engelbert J. Dockner, Wien
5. Metódy konštrukcie úmrtnostných tabuliek
Denisa Švecová
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Štefan Pastor, CSc.,