Školský rok 2000/20011. Uplatnenie parciálnych diferenciálnych rovníc v oceňovaní finančných derivátov

Martin Jandačka
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.
Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporiteľne   

2. Optimalizácia portfólia

Tomáš Kapusta
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

3. Technická analýza akcií (kritická štúdia)

Marek Šturc
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Ivan Mizera, CSc..

4. DEA modely a meranie efektívnosti

Andrea Némethová
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

5. Investovanie a prispôsobovacie náklady

Stacho Mudrák
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Ján Boďa, CSc

6. Úlohy optimálneho riadenia na nekonečnom časovom horizonte

Jana Štorová
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

7. Porovnanie prognóz ekonomického vývoja

Simona Litauská
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Viliam Páleník, PhD.

8. Priestorové a štrukturálne analýzy nezamestnanosti v SR

Juraj Holec
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Gabriela Moravčíková

9. Načasovanie diskrétnej voľby v teórii investovania

Adriana Lojschová
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.

10. Teória medzinárodného obchodu a hodnotenie zahranično-obchodnej politiky malej krajiny s otvorenou ekonomikou

Jozef Mathia
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Vladimír Toma, CSc.

11. Metódy vnútorného bodu v DEA--modeloch lineárneho programovania

František Brázdik
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Milan Hamala, CSc.

12. Družstvá v podmienkach ekonomickej demokracie

Ľudovít Kútnik
Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr.Vladimír Toma, CSc..

13. Pozorovanie v probléme "pána a správcu"

Tomáš Nagy
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Elena Šikudová

14. Optimalizácia plynovodných sietí evolućnými stratégiami

Ján Kuchta
Vedúci diplomovej práce: Prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.

15. Stochastické modely úrokovej miery a ich kalibrácia na trhové dáta

Martin Vojtek
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Igor Melicherčik, PhD.