Školský rok 2003/2004


1. Experimenty so základnými ekonomickými princípmi
Juraj Olejník
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Ján Pekár, PhD.
2. Structural Changes in EU's Trade with Central Europe
Martin Djablik
Vedúci diplomovej práce: Doc. Dr. Jarko Fidrmuc
3. Economic Growth and Convergence in Transitive Economies
Jana Hrivnáková
Vedúci diplomovej práce: Dr. Menbere Workie Tiruneh, PhD.
4. The Welfare Costs of Inflation in an Endogenous Growth Economy with Costly Credit
Peter Brnčík
Vedúci diplomovej práce: Max Gillman, PhD.
Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne   
5. Láska, spolužitie a manželstvo z ekonomického pohľadu
Monika Šajgalíková
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Elena Šikudová
6. Analytical and numerical methods for stock index derivative pricing
Soňa Kilianová
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.
7. Analýza dvojfaktorového modelu vývoja úrokovej miery
Beáta Stehlíková
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.
Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne   
8. Produkčná medzera v SR
Zuzana Pašiaková
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Juraj Zeman, CSc.
9. Optimalizácia portfólia dlhopisov vo viacerých menách
Martin Kečkéš
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Igor Melicherčík, PhD.
10. Metódy rozšírených Lagrangeových funkcií v konvexnom programovaní
Peter Černický
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Milan Hamala, CSc.
11. Analýza štruktúry Slovenskej ekonomiky na základe input-output modelu
Jozef Hančár
Vedúci diplomovej práce: Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Mikuláš Ľuptáčik
12. Dynamically optimal hedging strategy in the presence of transaction costs
Matej Maceáš
Vedúci diplomovej práce: Dr. Aleš Černý
13. Oscillations of the Foreign Exchange Rate and the Devil's Staircase
Katarína Boďová
Vedúci diplomovej práce: Prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.
14. Oceňovanie firiem (v slovenských podmienkach)
Ján Široký
Vedúci diplomovej práce: doc RNDr. Vladimír Toma, PhD.
15. Vybrané problémy ekonofyziky
Miroslav Branik
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Ján Boďa,CSc.
16. Metódy Sekvenčného Kvadratického Programovania
Juraj Kopačka
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Milan Hamala, CSc.
17. Ramseyho model ekonomického rastu ako úloha optimálneho riadenia
Pavol Jurča
Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.
Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne   
18. Modelovanie reálneho efektívneho výmenného kurzu
Anton Malesich
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Juraj Zeman, CSc.
Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne   
19. Dynamicky optimálne investovanie na neúplných trhoch
Martin Proksa
Vedúci diplomovej práce: Dr. Aleš Černý
20. Vyhladávacie modely v monetárnej ekonómii
Peter Pavlis
Vedúci diplomovej práce: RNDr. Ján Pekár PhD.
21. Dynamics of Learning the Rational Expectation Equilibrium Orbit
Alena Tepličanová
Vedúci diplomovej práce: Prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.
22. Modelovanie portfólia dlhopisov s uvažovaním rizika defaultu
Andrea Pišková
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Igor Melicherčík, PhD.
Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne   
23. Vyhľadávanie arbitrážných príležitostí pri simulovanom vývoji portfólia dlhopisov
Michal Polák
Vedúci diplomovej práce: Mgr. Igor Melicherčík, PhD