Adresa a kontakty

KAMŠ FMFI UK
Mlynská Dolina
842 48 Bratislava

sekretariát: č.d. M270

tel.: 02 / 654 24 000
fax: 02 / 654 25 882, 02 / 654 12 305


e-mail: zajacikova@fmph.uniba.sk
WWW: www.defm.fmph.uniba.sk

Mapa


View Larger Map

Prístup MHD

Na Oddelenie ekonomických a finančných modelov KAMŠ FMFI UK sa môžete z mesta dostať pomocou MHD niekoľkými spôsobmi. Autobusy č. 31 a 39 vás dopravia z centra mesta (zastávka pri Starom rozhlase) do Mlynskej doliny (prvá zastávka v Mlynskej doline pod Fakultou elektrotechniky) odkiaľ sa dostanete na FMFI prechádzajúc okolo Fakulty elektrotechniky smerom na vrchol kopca, kde je umiestnená naša fakulta. Električky č. 4,5,6,9 vás dopravia z centra mesta na zastávku Botanická záhrada, kde vystúpite. Ďalej môžete sledovať obrazový plán prístupu, ktorý je pripojený vpravo.

Prístupová cesta zo zastávky električiek

0

Zastávka električiek 4,5,6,9
smerujúcich z mesta do Mlynskej doliny

1

Cesta na fakultu
Prechod okolo Prír. Fak. UK

2

Cesta na fakultu

3

Cesta na fakultu

4

Cesta na fakultu

5

Cesta na fakultu

6

Cesta na fakultu

7

Cesta na fakultu

8

Cesta na fakultu
Vchod do matematického pavilónu

9

Priestory fakulty
Schodisko na II. poschodie

10

Priestory fakulty
Chodba s posluchárňami