Diskusné fórum EFM

Vážení kolegovia,

na základe potrieb a žiadostí našich študentov, absolventov a učiteľov pôsobiacich na odbore EFM sme zriadili na našom serveri diskusné fórum, kde je možné diskutovať na tému štúdia EFM.

Uvedené fórum zriadujeme s cieľom:

Adresa diskusnej skupiny EFM je na našom katedrovom serveri :

http://www.iam.fmph.uniba.sk/studium/efm/forum/

Prosím, aby ste na forum ZAREGISTROVALI pod svojim priezviskom.

Verím, ze toto fórum pomôže pri skvalitení a zjednodušeni komunikácie so študentami a absolventmi EFM a získavaní užitočných námetov.

Daniel Ševčovič

Novinky na diskusnom fóre programov EFM: