Ján Somorčík


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

English version

Výuka

 • Štatistické metódy
 • Neparametrická štatistika
 • Počítačová štatistika
 • Ekonometria
 • Teória pravdepodobnosti (cvičenia)

Výskum

 • Robustné odhady parametra polohy a matice rozptylu:
 • Somorčík J. (2006): Tests Using Spatial Median. Austrian Journal of Statistics, Vol. 35, No. 2&3, 331-338. (pdf)
 • Somorčík J. (2007): Performance of Some Spatial Median Tests under Elliptical Symmetry. Measurement Science Review, Vol. 7, Section 1, No. 4, 43-50. (pdf)
 • Somorčík J., Rublík F. (2009): Multi-Sample Spatial Median Test Not Requiring Distributions of the Same Type. In: Sborník prací 15. letní školy JČMF ROBUST 2008 (eds. Antoch, J., Dohnal, G.), JČMF, Praha, 385-392. (pdf)
 • Rublík F., Somorčík J. (2011): Affine-Equivariant Spatial Median and Its Use in the Multivariate Multi-Sample Location Problem. Australian & New Zealand Journal of Statistics, Vol. 53, No. 2, 197–215. (pdf)
 • Rublík F., Somorčík J. (2015): On the Behrens–Fisher problem from the spatial median point of view. Journal of Statistical Computation and Simulation, Vol. 85, No. 15, 3080-3091. (pdf)
 • Tóth R., Somorčík J. (2017): On a non-parametric confidence interval for the regression slope. METRON, Vol. 75, No. 3, 359–369. (pdf)

Kontakt

 • Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
  Univerzita Komenského
  Mlynská dolina
  842 48 Bratislava 4
 • Miestnosť: M 245