Školský rok 1999/2000


1. Ekonometrický model zahraničného obchodu SR
Tatiana Krasuľová

Vedúci diplomovej práce: RNDr. Viliam Páleník, Phd.
Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporiteľne   

2. Minimalizácia funkcie n-premenných kvázinewtonovskými metódami, ktoré nevyžadujú optimálnu dĺžku kroku
Jozef Opálený

Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Milan Hamala, CSc.,
3. Kvázinewtonovské metódy Orenovho typu
Marcel Imrišek

Vedúci diplomovej práce: Doc. RNDr. Milan Hamala, CSc.,
4. O probléme premenlivej volatility v Black-Scholesovom modeli
Michal Staňo

Vedúci diplomovej práce: RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.,
5. Econometric models of producer behaviour
Katarína Zigová

Vedúci diplomovej práce: Univ.Doz.Dr.Bernhard Bohm, TU-Wien
6. Efektívnosť slovenských bánk pomocou DEA
Jana Učníková

Vedúci diplomovej práce: Prof. Mikuláš Luptáčik

7. Tradingove systemy. Vyuzitie technickej analyzy pri obchodovani s derivatmi diplomant: Tomanovic skolitel: M.Filip konzultant: I.Melichercik
8. Citlivost na parametre pre BlackScholesovu rovnicu. Numericka analyza diplomant: M. Spusta skolitel: D.Sevcovic
9. Makroekonomicky model s ekologickym technickym pokrokom. diplomant: J.Petrikova skolitel: K.Pastor
10. Analyza efektivnosti bankovych filialok pomocou DEA. diplomant: P.Brhlikova skolitel: M.Luptacik konzultant: M.Hamala
11. Modelovanie strat v poistovnictve. diplomant: L. Marcekova skolitel: K.Pastor
12. Mikroekonomicky model v demografii diplomant: M.Golianova skolitel: K.Pastor
13. Risk management s neistymi odhadmi volatility diplomant: V.Kolarovic skolitel: I.Melichercik
14. Vymenny kurz, parita kupnej sily a nakupna turistika. diplomant: D. Perzelova skolitel: I.Miklos konzultant: P.Brunovsky
15. Primarnodualne metody na riesenie uloh kvadratickeho programovania diplomant: Z.Goceliakova skolitel: M.Hamala
16. Analyza a prognoza vyvoja tranzitivnej ekonomiky ekonometrickymi metodami diplomant: Dragunova skolitel: V.Palenik konzultant: I.Mizera
17. Penazny ekonometricky model diplomant: D. Skripcova skolitel: V.Palenik konzultant: I.Mizera
18. Teoria firmy bez predpokladu o diferencovatelnosti produkcnej funkcie diplomant: Mezovsky skolitel: P.Brunovsky