Obálková analýza dát


Obálková analýza dát

Členovia výskumného tímu z KAMŠ

 • doc. RNDr. Margaréta Halická, CsC.
 • doc. RNDr. Mária Trnovská, PhD.
 • prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
 • Mgr. Jana Szolgayová, PhD.
 • Mgr. Terézia Fulová
 • Mgr. Alex Babiš

Obálková analýza dát (Data envelopment analysis, DEA) je neparametrická metóda v operačnom výskume na meranie relatívnej účinnosti rozhodovacích jednotiek na základe techník matematického programovania. V našom výskume sa zameriavame na aplikáciu teórie a metód konvexnej optimalizácie s cieľom poskytnúť jednotnú analýzu DEA modelov, na štúdium environmentálnych DEA modelov a na navrhovanie výpočtových metód pre vysokorozmerné DEA modely. Pracujeme tiež na implementácii programových kódov pre širokú škálu lineárnych a nelineárnych DEA modelov a súvisiacich problémov.

Výber publikácií

 1. M. Halická, M. Trnovská (2021): A unified approach to non-radial graph models in data envelopment analysis: common features, geometry, and duality, European Journal of Operational Research, 289 (2), 611-627.
 2. M. Halická, M. Trnovská (2019): Duality and profit efficiency for the hyperbolic measure model, European Journal of Operational Research, 278 (2), 410-421.
 3. M. Trnovská, M. Halická (2019): Nonlinear data envelopment analysis models for technologies with undesirable outputs International Journal of Decision Support Systems, 4 (2), 130-142.
 4. M. Halická, M. Trnovská (2018): Negative features of hyperbolic and directional distance models for technologies with undesirable outputs, Central European Journal of Operations Research, 26 (4), 887-907.
 5. M. Halická, M. Trnovská (2018): The Russell measure model: Computational aspects, duality, and profit efficiency, Central European Journal of Operations Research, 268 (1), 386-397.