Bakalárske štúdium ekonomickej a finančnej matematiky

Ekonomická a finančná matematika (skratkou EFM) je moderne koncipovaný študijný program. Pripravuje vysoko matematicky fundovaných odborníkov pre oblasť ekonómie a financií. V súčasnosti je najžiadanejším matematickým študijným programom na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky.

Prečo ekonómia a financie na FMFI? Preto, že dnešná teoretická ekonómia a finančné výpočty používajú matematiku veľmi intenzívne. Alebo ešte lepšie – bez matematiky sa poriadne ani robiť nedajú.

financie

EFM predstavuje ucelený program výučby matematiky a matematických metód používaných v ekonómii a financiách. Orientuje sa na tri rovnomerne zastúpené zložky:

 • Silný matematický základ. Hlavnými predmetmi z matematiky sú Algebra, Maticový počet, Matematická analýza, Diferenčné a diferenciálne rovnice, Numerické a optimalizačné metódy a Pravdepodobnosť a štatistika.
 • Základné a niektoré špeciálne vedomosti z ekonómie a financií. Základné predmety v tejto časti sú Peniaze a bankovníctvo, Podnikové financie, Mikroekonómia, Finančná matematika, Makroekonómia, Teória hier, Ekonometria a ďalšie.
 • Dobre vyvinuté schopnosti používania počítačov a softvéru. Toto zabezpečujú predmety ako Programovanie, Matematický software, Počítačová štatistika a i.

Osobitným rysom (nielen v rámci Slovenska) je spomínaný silný matematický základ. Študenti absolvujú základné matematické predmety v prvých dvoch rokoch štúdia v rovnakom rozsahu ako matematici – špecialisti. Dodajme ešte, že viacero odborníkov zo zahraničia nám v tomto smere závidí.

Uplatnenie absolventov

Väčšina absolventov EFM pokračuje v nadväzujúcom magisterskom programe Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie (EFMM). Každoročne niekoľko absolventov EFM/EFMM pokračuje na doktorandskom štúdiu, a to na našej fakulte, ale aj na CERGE v Prahe, na postgraduálnej škole Institute for Higher Studies vo Viedni a na iných školách. Absolventi EFM/EFMM dosahujú mimoriadne výsledky na prijímacích testoch a patria k špičkovým študentom.

Podstatná časť absolventov EFM/EFMM sa však umiestňuje vo finančných inštitúciách a poisťovniach. K našim pravidelným odberateľom patria najmä Slovenská sporiteľňa, Národná banka Slovenska, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, ING Bank, Slovenský plynárenský priemysel a i.

Informácie o štúdiu

Charakteristika štúdia:

Ďalšie informácie:

Odporúčanie od absolventov programu EFM

Stanislav Sekereš - riaditeľ oddelenia Corporate Financial Planning & Analysis v spoločnosti Dell Technologies; absolvent EFM.

Stanislav Sekereš

„Štúdium Ekonomickej a finančnej matematiky na FMFI UK mi dalo hlboké základy do môjho pracovného života, na ktorých doteraz staviam a za ktoré som nesmierne vďačný. Tento študijný odbor je jedinečný a to dokonca aj z celosvetového pohľadu. Kombinuje totiž poznatky z oblasti financií, ekonómie, aplikovanej matematiky, dátovej analýzy a programovania. Vďaka takémuto širokému záberu a vďaka detailnému analytickému mysleniu, ktoré som počas štúdia získal, som sa tak počas svojej kariéry mohol úspešne uplatniť v rôznych zaujímavých oblastiach. V makroekonómii na Ekonomickom ústave SAV. Pri vývoji burzových analytických systémov pre Thomson Reuters. Pri tvorbe finančných analýz a prognóz priamo pre vrcholové vedenie v spoločnosti Dell Technologies, jednej z najväčších svetových IT firiem. Počas celej svojej doterajšej kariéry výrazne čerpám z toho, čo som sa počas štúdia naučil. Dnešný svet uteká míľovými krokmi smerom k robotizácii a automatizácii. A myslím si, že kombinácia programovania, analýzy dát a modelovania ekonomických súvislostí z reálneho života, je jednou z najzaujímavejších vecí, ktoré sa dnes dajú študovať. EFM práve toto poskytuje. Vrele odporúčam.”


Igor Vilček - hlavný správca dôchodkových fondov vo VÚB Generali dôchodkovej správcovskej spoločnosti; absolvent EFM.

Igor Vilček

„Počas štúdia na EFM som ako veľký perfekcionista niekoľkokrát zvažoval, že radšej prestúpim na nejakú ľahšiu školu. Dnes už ale viem spätne zhodnotiť, že štúdium na EFM bolo jednou z najlepších investícií do vzdelania na Slovensku, a to aj na svetové pomery. Síce náročné, no zato všestranné a veľmi žiadané – približne tak by som zhrnul poznatky získané z EFM. Kombinácia matematiky, financií a programovania je v dnešnom svete, ktorému dominujú high-value-added pracovné pozície, veľmi žiadaná. Navyše môžete vďaka tomu počas štúdia sami zistiť, čo z uvedenej trojice vás najviac oslovilo, a následne sa uberať kariérne smerom vedeckým, finančným alebo IT-čkárskym. Štúdium na EFM otvára dvere na mnohé pracovné miesta a keby vám ani to nestačilo, tak vás minimálne naučí veľmi dobre myslieť a riešiť náročné problémy (bývalý spolužiak je napr. dnes veľmi úspešným a vyhľadávaným fotografom a myslenie z EFM mu napríklad pomohlo v tom, ako si optimálne nastaviť marketing). V neposlednom rade je absolvovanie EFM už aj dobrou reklamou – u nás vo firme už len tým, že zvládate EFM, prechádzate automaticky akýmsi výberovým predkolom. Takže ak by to nebolo z vyššie uvedeného jasné, určite odporúčam. ☺”

Ďalšie užitočné odkazyVybrané úspechy študentov a absolventov EFM

Na medzinárodnej súťaži Artificial Intelligence in Environmental-Social-Governance Investing (AI in ESG Investing), ktorá prebiehala od marca do júna 2021, tím Univerzity Komenského v zložení Natália Gibasová, Lenka Košútová, Adriána Leginusová a Adam Martinka (všetci študenti EFM), po postupe do európskeho finále, obsadil výborné 4. miesto z 45 družstiev univerzít z EÚ.
AI_in_ESG_2021

Úspechy študentov EFM v súťaži Research Challenge organizovanej medzinárodným inštitútom CFA:

CFA2023
Martin Siska, Michal Drgoň, Martin Maslan, Oliver Vladovič a Filip Blaho (2023, 1. miesto),

CFA2022
Adriána Leginusová, Vivien Klučka, Jakub Čižnár, Lenka Košútová a Peter Ondrušek (2022, 1. miesto),

CFA2020
Martin Bohdal, Viktória Komorníková, Richard Sokol a Michal Vester (2020, Bratislava, 1. miesto),

CFA2019
Ivana Beňová, Filip Sprušanský, Natália Jurgová, Ján Pitoňák a Petra Havlíčková (2019, Praha, 2. miesto),

CFA2018
Juraj Hanuš, Mário Igaz, Jakub Hrbáň, Matúš Bagin a Adam Fajkus (2018, Praha, 3. miesto),

CFA2017
Michal Martoňák, Richard Gramblička, Samuel Horváth a Andrej Remák (2017, Praha, 2. miesto).


Úspechy v súťaži Slovenskej spoločnosti aktuárov (SSA) o Najlepšiu bakalársku prácu: Michal Hozzánk (2023, 1. miesto), Matej Farský (2023, 3. miesto), Terézia Filová (2021, 1. miesto), Martin Bohdal (2020, 1. miesto), Erika Lettrichová (2020, 2. miesto), Antónia Ihnátová (2019, 1. miesto).

Úspechy absolventov EFM v nadväzujúcom magisterskom štúdiu v súťaži Slovenskej spoločnosti aktuárov o Najlepšiu diplomovú prácu: Erika Lettrichová (2022, 2. miesto), Paulína Miškovová (2020, 1. miesto), Nikoleta Lengyelová (2019, delené 1. miesto), Ján Murín (2018, 1. miesto), Tünde Tarcsiová (2017, 1. miesto), Veronika Starinská (2017, 3. miesto).
Súťaž SSA 2017

Úspechy študentov a absolventov EFM na česko-slovenskom kole Študentskej vedeckej konferencie: Matej Hladiš (2018, 2. miesto), Zuzana Girová (2018, 3. miesto), Martin Krátky (2017, čestné uznanie), Karol Ďuriš (2015, 1. miesto), Samuel Rosa (2014, 1. miesto), Martin Hurban (2014, čestné uznanie), Jakub Konečný a Michal Hagara (2013), Jana Janková (2012).

Ďalšie úspechy študentov počas štúdia:
 • pozvaná prezentácia na konferenciu International Conference on Pattern Recognition v Tsukuba Science City: Jakub Konečný a Michal Hagara (2012, Japonsko),
 • akceptovaný príspevok na konferenciu IEEE International Conference on Computer Communications: Vladimír Novák (2011, Čína),
 • Adriana Lojschová a Tatiana Tekušová boli vybraté Európskou centrálnou bankou ako 2 zo 400 uchádzačov na stáž.

Ďalšie úspechy študentov a absolventov EFM pri rôznych súťažiach a oceňovaniach:
 • Ocenenie Mladý ekonóm roku (udeľované Českou ekonomickou spoločnosťou mladým českým ekonómom do 30 rokov): Peter Ondko (2011, 1. miesto),
 • Cena akademika Štefana Schwarza (udeľovaná Jednotou slovenských matematikov a fyzikov mladým slovenským matematikom do 30 rokov): Samuel Rosa (2018, 1. miesto), Katarína Boďová (2011, 2. miesto), Beáta Stehlíková (2010, 3. miesto),
 • Cena Karola Engliša (udeľovaná Českou ekonomickou spoločnosťou mladým českým ekonómom do 30 rokov za prácu zaoberajúcou sa českou hospodárskou politikou): Branislav Saxa (2008),
 • Cena rektora za vynikajúcu diplomovú prácu: Jana Janková (2012, Asymptotic Properties of Support Vector Machines),
 • Cena rektora za vynikajúce študijné výsledky počas celého štúdia: Jana Janková (2012),
 • Cena za najlepšiu dizertačnú prácu v oblasti operačnej analýzy, ktorú udelila Operational Research Society v Spojenom kráľovstve: Martin Takáč (na zábere, 2014), jeho meno bolo permanentne vyryté do štítu Georga Patersona,
 • Cena guvernéra NBS za diplomovú prácu: Tomáš Kabina (2014, 3. miesto),
 • Best talk prize at the SIAM National Student Chapter Conference: Martin Takáč ako doktorand na University of Edinburgh (2012),
  ORS2014
 • Best Talk Prize at the School of Mathematics PG Colloquium: Martin Takáč ako doktorand na University of Edinburgh (2012),
 • INFORMS Computing Society Student Paper Award Competition: Martin Takáč ako doktorand na University of Edinburgh (2012, 2. cena),
 • IMA Leslie Fox Prize in Numerical Analysis: Martin Takáč ako doktorand na University of Edinburgh (2013, 2. cena),
 • Cena udeľovaná Rakúskou národnou bankou mladým ekonómom zo strednej, juhovýchodnej a východnej Európy za práce s monetárnou a finančnou tematikou - Olga Radzyner Award: Adriana Lojschová (2003).