Oddelenie aplikovanej matematiky

Oddelenie aplikovanej matematiky (OAM KAMŠ FMFI UK) je jednou z troch divízií Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky. Členovia oddelenia zabezpečujú vyučovanie a vedenie záverečných prác na viacerých študijných programoch. Vo výskume sa venujú najmä kvalitatívnej teórii riešení eliptických a parabolických parciálnych diferenciálnych rovníc, skúmaniu dynamických systémov, matematickému programovaniu, skúmaniu dynamiky prúdenia tekutín, matematickému modelovaniu v oblasti genetiky a ďalším oblastiam.

doc. RNDr. Peter Guba, PhD.
vedúci oddelenia

fotografiaMiestnosť: M 269
Telefón: 02/602 95 724
E-mail: peter.guba(at)fmph.uniba.sk

Základné oblasti výskumu

 • Dynamika prúdenia tekutín
 • Nelineárne dynamické systémy

Vybrané grantové projekty

 • VEGA 1/0339/21 Kvalitatívne vlastnosti riešení eliptických a evolučných rovníc
 • VEGA 2/0014/20 Monitoring geomagnetického poľa a extrémne magnetické poruchy v stredných šírkach
 • APVV-18-0308 Nelineárne javy v dynamických systémoch z prírodných a technických vied

Pracovníci

doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD.

fotografia
Miestnosť: M 265
Telefón: 02/602 95 851
E-mail: pavol.bokes(at)fmph.uniba.sk

Základné oblasti výskumu

 • Matematické modelovanie génovej expresie
 • Nelineárne dynamické systémy

Vybrané grantové projekty

 • VEGA 1/0339/21 Kvalitatívne vlastnosti riešení eliptických a evolučných rovníc
 • APVV-18-0308 Nelineárne javy v dynamických systémoch z prírodných a technických vied
 • Špičkový tím Bratislavská škola kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc
 • VEGA 1/0319/15 Kvalitatívne vlastnosti riešení eliptických a evolučných rovníc
 • APVV-14-0378 Nelineárne javy v evolučných rovniciach z prírodných a technických vied

doc. Mgr. Richard Kollár, PhD.

fotografia
Miestnosť: M 234
Telefón: 02/602 95 713
E-mail: richard.kollar(at)fmph.uniba.sk

Základné oblasti výskumu

 • Modely evolučnej genetiky, bunkovej biológie a fyziológie živočíchov
 • Stabilita v nelineárnych systémoch
 • Matematické modelovanie šírenia infekčných chorôb

Vybrané grantové projekty

 • APVV-18-0308 Nelineárne javy v dynamických systémoch z prírodných a technických vied

Mgr. Martin Kollár, PhD.

fotografiaMiestnosť: M 266
Telefón: 02/602 95 260
E-mail: martin.kollar(at)fmph.uniba.sk

RNDr. Ľubica Kossaczká, CSc.

fotografiaMiestnosť: M 273
Telefón: 02/602 95 725
E-mail: lubica.kossaczka(at)fmph.uniba.skprof. RNDr. Pavol Quittner, DrSc.

fotografia
Miestnosť: M 275
Telefón: 02/602 95 670
E-mail: pavol.quittner(at)fmph.uniba.sk

Základné oblasti výskumu

 • Štúdium kvalitatívnych vlastností riešení eliptických a parabolických rovníc

Vybrané grantové projekty

 • VEGA 1/0339/21 Kvalitatívne vlastnosti riešení eliptických a evolučných rovníc − vedúci projektu
 • Špičkový tím Bratislavská škola kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc
 • APVV-18-0308 Nelineárne javy v dynamických systémoch z prírodných a technických vied
 • VEGA 1/0347/18 Asymptotické vlastnosti riešení eliptických a evolučných rovníc − zodpovedný riešiteľ
 • APVV-14-0378 Nelineárne javy v evolučných rovniciach z prírodných a technických vied

Doktorandi

Mercy Yahoma Nnaedu

fotografiaMiestnosť: M 276
Telefón: 02/602 95 134
E-mail: nnaedu1(at)uniba.sk

Školiteľ: doc. RNDr. Peter Guba, PhD.
Téma dizertačnej práce: Modelovanie prúdenia a fázovej premeny viaczložkových zmesí

Mgr. Iryna Zabaikina

fotografia
Miestnosť: M 276
Telefón: 02/602 95 134
E-mail: iryna.zabaikina(at)fmph.uniba.sk

Školiteľ: doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD.
Téma dizertačnej práce: Hybrid gene expression models