Optimálny návrh experimentov


Optimálny návrh experimentov

D-optimálny aproximatívny návrh experimentu pre kubický regresný model na kocke

Členovia výskumného tímu z KAMŠ

 • doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.
 • doc. Mgr. Lenka Filová, PhD.
 • Mgr. Samuel Rosa, PhD.
 • prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc.
 • doc. RNDr. Mária Trnovská, PhD.
 • Mgr. Eva Benková
 • Ing. Assa Camara
 • Mgr. Pál Somogyi

Optimálny návrh experimentov je disciplína matematickej štatistiky, ktorá sa zaoberá metódami plánovania experimentu, s cieľom získať čo najväčšie množstvo informácie v rámci zadaných obmedzení na použiteľné zdroje, prípadne s cieľom zabezpečiť požadovanú kvalitu dát s čo najmenšími nákladmi. Výsledky výskumu v tejto disciplíne sú aplikovateľné v empirických vedách, v medicíne, priemysle, poľnohospodárstve, ale napríklad aj v prieskumoch obyvateľstva. Zakladateľom školy optimálneho navrhovania experimentov na KAMŠ je prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc., ktorý je súčasne jednou z vedúcich osobností tejto oblasti výskumu z celosvetového hľadiska.

Výber publikácií

 1. R Harman, A Bachratá, L Filová, Construction of efficient experimental designs under multiple resource constraints, Applied Stochastic Models in Business and Industry 32 (1), 2016, pp. 3-17.
 2. S Rosa, R Harman, Optimal approximate designs for comparison with control in dose-escalation studies, TEST 26 (3), 2017, pp. 638-660.
 3. Harman R, Trnovská M (2009): Approximate D-optimal designs of experiments on the convex hull of a finite set of information matrices, Mathematica Slovaca 59, pp. 693–704.
 4. Pronzato L, Pázman A (2013): Design of Experiments in Nonlinear Models, Springer, New York.
 5. Harman R, Filová L (2014): Computing efficient exact designs of experiments using integer quadratic programming, Computational Statistics & Data Analysis 71, pp. 1159–1167.
 6. Pázman A, Pronzato L (2014): Optimum designs accounting for the global nonlinear behavior of the model. The Annals of Statistics 42, pp. 194-219.
 7. Sagnol G, Harman R (2015) Computing exact D-optimal designs by mixed integer second-order cone programming, Annals of Statistics 43, pp. 2198-2224.