Dynamické modely riadenia portfólia


Dynamické modely riadenia portfólia

Členovia výskumného tímu z KAMŠ

  • prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
  • doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.
  • doc. RNDr. Mária Trnovská, PhD.
  • Cyril Izuchukwu Udeani

Výskum v oblasti dynamických modelov správy finančných a iných portfólií je predovšetkým orientovaný na dynamické stochastické programovanie s cieľom maximalizácie cieľového úžitku vzhľadom na dynamicky meniace sa váhy jednotlivých súčastí portfólia. Využívame nástroje založené na riešení Hamiltonovej-Jacobiovej-Bellmanovej parciálnej diferenciálnej rovnice a jej vhodnej transformácii. Navrhujeme efektívne a stabilné numerické schémy riešenia príslušných rovníc. Výsledky aplikujeme predovšetkým v oblasti dynamického optimálneho riadenia dôchodkových penzijných fondov.

Výber publikácií

  1. Brunovský, P., Černý, A., Komadel, J.: Optimal trade execution under endogenous pressure to liquidate: Theory and numerical solutions, European Journal of Operational Research 264(3), 2018, pp. 1159-1171.
  2. S. Kilianová, M. Trnovská: Robust Portfolio Optimization via Hamilton-Jacobi-Bellman Equation, International Journal of Computer Mathematics, Vol. 93, No. 5, 2016, 725-734.
  3. S. Kilianová and D. Ševčovič: A Transformation Method for Solving the Hamilton-Jacobi-Bellman Equation for a Constrained Dynamic Stochastic Optimal Allocation Problem, ANZIAM Journal (55) 2013, 14-38.
  4. N. Ishimura, D. Ševčovič: On traveling wave solutions to a Hamilton-Jacobi-Bellman equation with inequality constraints, Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics 30(1) 2013, 51-67.
  5. I. Melicherčík and D. Ševčovič: Dynamic Stochastic Accumulation Model with Application to Pension Savings Management, Yugoslav Journal of Operations Research, 2010 20(1):1-24.
  6. T. Jakubik, I. Melicherčík, D. Ševčovič: Sensitivity analysis for a dynamic stochastic accumulation model for optimal pension savings management, Ekonomický časopis, 8, 2009, 756-771.