Matematické modelovanie šírenia infekčných chorôb


Matematické modelovanie šírenia infekčných chorôb

Členovia výskumného tímu z KAMŠ

 • doc. Mgr. Richard Kollár, PhD.
 • doc. Dr. Zuzana Chladná
 • doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD.
 • prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
 • Mgr. Ján Somorčík, PhD.
 • Mgr. Ján Gašper, DiS.art.

Cieľom výskumu je odhadnúť verejnozdravotný vplyv zmeny indikátorov očkovania na epidemiologickú situáciu. Vo výskume sa zameriavame na vysoko nákazlivé ochorenia a ich epidemické hrozby v krajinách EÚ. Pozornosť venujeme najmä dvom hlavným indikátorom očkovania: miere zaočkovanosti a včasnosti očkovania. Pomocou matematických a štatistických modelov predstavujeme viaceré možné očkovacie scenáre, ktorých verejno-zdravotný, sociálny a ekonomický dopad následne vyhodnotíme pomocou štatistických metód, prognózujeme epidemiologickú situáciu pri použití deterministických a stochastických modelov a vyhodnocujeme sociálny vplyv na jednotlivca a spoločnosť prostredníctvom QALY a DALY indikátorov.

Výber publikácií

 1. Chladná, Z: Optimal time to intervene: The case of measles child immunization, Mathematical Biosciences and Engineering, 2018, 15(1):323-335.
 2. Chladna, Z., Moltchanova, E. (2015). Incentive to vaccinate: A synthesis of two approaches. Acta Mathematica Universitatis Comenianae, 84(2), 283-296.
 3. H. Hudečková, D. Ševčovič, et al. (spoluautori Z. Chladná, S. Kilianová, P. Brunovský): Biomatematické modelovanie a vyhodnocovanie indikátorov ochorení preventabilných očkovaním, Published by IRIS – Vydavateľstvo a tlač, s.r.o., Bratislava, Slovakia, 2017, 180 pp., ISBN 978-80-8200-002-6.
 4. J. Zibolenová, V. Szabóová, T. Baška, D. Ševčovič, H. Hudečková: Mathematical modeling of varicella spread in Slovakia, Central European Journal of Public Health, 2015; 23 (3): 227-232.
 5. J. Zibolenová, D. Ševčovič, T. Baška, D. Rošková, E. Malobická, V. Szabóová, V. Švihrová, H. Hudečková: Matematické modelovanie infekčných ochorení detského veku, Česko-Slovenská pediatrie, 70(4) 2015, 210-214.
 6. P. Brunovský, D. Ševčovič, J. Somorčík, D. Hroncova and K. Pospíšilová: Socio-economic impacts of pandemic influenza mitigation scenarios in Slovakia. Ekonomický časopis, 57(2), 2009, 163-178.