Výuka

Letný semester Metódy volnej optimalizácie,, prednášky
Cvičenia z algebry a geometrie II,, výberové cvičenia
Konvexná optimalizácia,, prednášky
Zimný semester Nelineárne porgramovanie, prednášky
Cvičenia z algebry a geometrie I, výberové cvičenia