doc. RNDr. Karol Pastor, CSc.


Univerzita
Fakulta
Katedra
Oddelenie

English version

Výuka

 • Časové rady
 • Matematické modely v demografii
 • Analýza dát na počítači

Aktuálny rozvrh


Výskum

 • Modelovanie časových radov
 • Ekonomické aplikácie štatistiky
 • Demografia

Výber publikácií

Kontakt

 • Adresa:
      Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
      Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
      Univerzita Komenského
      Mlynská dolina
      842 48 Bratislava 4
 • Kancelária: M 243
 • Email: pastor@fmph.uniba.sk