COMENIUS UNIVERSITY
Faculty of Mathematics, Physics and Informatics
Department of Applied Mathematics and Statistics, Division of Applied Mathematics
 
       
   
Books, lecture notes and book chapters of Daniel Sevcovic
      Books
    

Daniel Ševčovič, Beáta Stehlíková, Karol Mikula:
Analytical and numerical methods for pricing financial derivatives
Nova Science Publishers, Inc., Hauppauge, 2011
ISBN: 978-1-61728-780-0 (Hardcover), ISBN: 978-1-61761-350-0 (ebook)

Buy it from: Nova Science Publishers Adobe     Amazon.com Adobe
Download book content and sample chapter

    

Daniel Ševčovič:
Direct Lagrangian Methods for Solving Mean Curvature Flows and their Applications
Published by IRIS – Vydavateµstvo a tlač, s.r.o., Bratislava, Slovakia, 2016, 119 pp., ISBN 978-80-89726-75-2
Download book 

     

 

 

Daniel Ševčovič:
Parciálne diferenciálne rovnice a ich aplikácie
Vydavateµstvo IRIS s.r.o., Bratislava, 2008, 2015. 132 strán, 1. a 2. vydanie (in Slovak)
ISBN 978-80-89238-14-9

Objednajte si knihu:
Iris-knihy.sk (eShop)
    Heureka.sk (eShop)   
Stiahnite si obsah knihy

     
    

Daniel Ševčovič, Beáta Stehlíková, Karol Mikula:
Analytické a numerické metódy oceňovania finančných derivátov
Nakladateµstvo STU, Bratislava, 2009. 200 strán (in Slovak)
ISBN 978-80-227-3014-3

Stiahnite si obsah a vzorku kapitol knihy (30 vybraných strán)
Stiahnite si súbor Errata obsahujúci zoznam tlačových chýb

       
    

Henrieta Hudečková, Daniel Ševčovič a kol.:
Biomatematické modelovanie a vyhodnocovanie indikátorov očkovania ochorení preventabilných očkovaním
Vydavateµstvo IRIS s.r.o., Bratislava, 2017, 180 strán, (in Slovak)
ISBN 978-80-8200-002-6

Objednajte si knihu: Iris-knihy.sk (eShop)     Martinus.sk (eShop)
Stiahnite si obsah knihy

 
      Book chapters
    

Daniel Ševčovič:
Transformation methods for evaluating approximations to the optimal exercise boundary for linear and nonlinear Black-Scholes equations.
In: M. Ehrhardt (ed.), Nonlinear Models in Mathematical Finance: New Research Trends in Option Pricing, pp. 153-198,
2008 Nova Science Publishers, Inc., Hauppauge
ISBN 978-1-60456-931-5

Download chapter

  

Z. Bučková, B. Stehlíková, D. Ševčovič:
Numerical and Analytical Methods for Bond Pricing in Short Rate Convergence Models of Interest Rates. In: Advances in Mathematics Research, Volume 21, 2017, (Ed. A. R. Baswell), Nova Science Publishers, Inc., Hauppauge, pp. 93-148. ISBN: 978-1-53610-484-4
Download chapter

     
 
      Lecture notes for students
    

Daniel Ševčovič:
Qualitative and quantitative aspects of curvature driven flows of planar curves
In: Topics on partial differential equations, Jindrich Necas Center for Mathematical Modeling Lecture notes, Vol. 2, 55-119.
MatFyzPress 2007
ISBN 978-80-7378-005-0

Download chapter

    

Martin Kollár, Ąubica Kossaczká, Daniel Ševčovič
Diferenciálny a integrálny počet funkcií viac premenných v príkladoch
Kniľničné a edičné centrum FMFI UK, 192 pp. (in Slovak).
ISBN: 978-80-89186-54-9

Stiahnite si skriptá

    

Daniel Ševčovič:
Lectures on analytical and numerical methods for pricing financial derivatives
FMFI UK, 2009. 96 pages (in English)

Download lecture notes

 
     
   
© (2011) Department of Applied Mathematics and Statistics, Comenius University