2017


38. Analytical and Numerical Approximative Methods for solving Multifactor Models for pricing of  Financial Derivatives
Zuzana Bučková
PhD thesis advisor: Daniel Ševčovič and Matthias Ehrhardt
PhD thesis consultants: Beáta Stehlíková and Michael Gunther 

2016


37. Maximum principle for infinite horizon discrete time optimal control problems
Mária Holecyová
PhD thesis advisor: Pavel Brunovský

2015


36. Optimálne navrhovanie blokových experimentov
Alena Bachratá
PhD thesis advisor: Radoslav Harman


35. Stochastic models of interest rates in insurance
Gábor Szûcs
PhD thesis advisor: Rastislav Potocký


34. A priori estimates of solutions of superlinear elliptic and parabolic problems
Július Pačuta
PhD thesis advisor: Pavol Quittner

2014


33. The risk sensitive dynamic accumulation model and optimal pension saving management
Zuzana Múčka
PhD thesis advisor: Daniel Ševčovič


32. Qualitative and Quantitative Analysis of Black-Scholes Type Models of Pricing Derivatives on Assets with General Function of Volatility
Magdaléna Žitňanská
PhD thesis advisor: Daniel Ševčovič


31. CGE model a možnosti jeho aplikácie na vybrane zmeny v slovenskej ekonomike
Tomáš Miklošovič
PhD thesis advisor: Viliam Páleník


30. Experimenty s ekonomickými princípmi. Vplyv informácií a nákladov na hľadanie práce
Simona Miklošovičová
PhD thesis advisor: Ján Pekár


29. Dynamické riadenie portfólia s použitím rizikových mier
Martin Harcek
PhD thesis advisor: Igor Melicherčík


28. Parametrické štúdie CGE modelov
Lucia Fašungová
PhD thesis advisor: Pavel Brunovský


27. Nonlinear convection during phase change
Juraj Kyselica
PhD thesis advisor: Peter Guba


26. Design of Experiments in Stochastic Dynamics
Vladimír Lacko
PhD thesis advisor: Radoslav Harman


25. Dynamic Stochastic Accumulation Model with Application to Portfolio Risk Management
Darina Graczová
PhD thesis advisor: Daniel Ševčovič

2013


24. Dynamic portfolio optimization with risk management and strategy constraints
Csilla Krommerová
PhD thesis advisor: Igor Melicherčík


23. Stochastické diskrétne úlohy optimálneho riadenia s ohraničeniami na koncový stav
Martin Lauko
PhD thesis advisor: Margaréta Halická


22. Solvability of second order ordinary differential equations with non-linear boundary conditions
Sámuel Peres
PhD thesis advisor: Marek Fila


21. Mathematical Analysis of the Transmission Mechanism of Monetary Policy of the National Bank of Slovakia
Ján Klacso
PhD thesis advisor: Viktor Witkovský

2012


20. Consumption and Income in Slovakia
Matúš Senaj
PhD thesis advisor: Jarko Fidrmuc


19. Empirical Analysis of Monetary Policy
Katarína Danišková
PhD thesis advisor: Jarko Fidrmuc


18. Mathematical Analysis and Calibration of a Multifactor Panel Model for Credit Spreads and Risk-free Interest Rate
¥uboš Šesták
PhD thesis advisor: Daniel Ševčovič


17. Spectral Techniques for Economic Time Series
Ivana Bátorová
PhD thesis advisor: Jarko Fidrmuc

2011


16. Boundedness, a priori estimates and existence of solutions of nonlinear elliptic problems
Ivana Kosírová
PhD thesis advisor: Pavol Quittner


15. Probabilistic and analytic methods for pricing American style of Asian options
Tomáš Bokes
PhD thesis advisor: Daniel Ševčovič

2010


14. Oceňovanie a využitie kreditných derivátov na kapitálovom trhu
Jan Pataky
PhD thesis advisor: Vladimír Toma


13. Sustainability in models of optimal economic growth
Pavol Jurča
PhD thesis advisor: Margaréta Halická


12. Qualitative Properties of Positive Solutions of Parabolic Equations: Symmetry, A priori Estimates, and Blow-up Rates
Juraj Földes
PhD thesis advisor: Pavol Quittner


11. CVaR portfolio models for electricity generating capacities
Jana Szolgayová
PhD thesis advisor: Pavol Brunovský


10. On application of risk measures in portfolio selection problems
Martin Jandačka
PhD thesis advisor: Daniel Ševčovič

2009


9. Modelling the Impact of EU Accession on Agriculture
Dáša Bartošová
PhD thesis advisor: Jarko Fidrmuc


8. Matematické spracovanie lineárno-kvadratickej aproximácie v RBC modeloch
Michal Zákopčan
PhD thesis advisor: Pavol Brunovský

2008


7. Calibration of term structure models
Alexandra Urbánová Csajková
PhD thesis advisor: Daniel Ševčovič


6. Weighted central paths in semidefinite programming
Mária Trnovská
PhD thesis advisor: Margaréta Halická


5. Stochastic Dynamic Optimization Models for Pension Planning
Soňa Kilianová
PhD thesis advisor: Daniel Ševčovič


4. Mathematical analysis of term structure models
Beáta Stehlíková
PhD thesis advisor: Daniel Ševčovič

2004


3. Uniqueness results for some parabolic systems
Matej Kordoš
PhD thesis advisor: Marek Fila

1994


Graphs with unique 1-factor and matrices
Soňa Pavlíková
PhD thesis advisor: Ján Plesník


2. Dynamical systems with discrete Lyapunov functionals
Ignác Tereščák
PhD thesis advisor: Peter Poláčik

1993


1. Applications of Singular Perturbation Methods in the Mathematical Theory of Viscoelasticity
Daniel Ševčovič
PhD thesis advisor: Pavol Brunovský