Predmety bakalárskeho programu Ekonomická a finančná matematika

Zloľenie povinných a výberových predmetov bakalárskeho programu, informačné listy predmetov