Bakalárske práce na študijnom programe EFM

Odkazy na informácie z fakultnej stránky:

Archív bakalárskych prác

Bakalárske práce obhájené na študijnom programe Ekonomická a finančná matematika:

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011