Predmety doktorandského štúdia odboru Aplikovaná matematika

Ťažiskom študijnej časti je individuálne štúdium literatúry určenej školiteľom. Súčasťou štúdia môže byť aj úspešné absolvovanie niektorých prednášok z nižšie uvedenej ponuky doktorandských predmetov.

Predmety a informačné listy predmetov doktorandského štúdia
Pokyny k dizertačnej skúške