Predmety magisterského programu Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie

Zloľenie povinných a výberových predmetov bakalárskeho programu, informačné listy predmetov