Učitelia na bakalárskom a magisterskom programe EFM a EFMM

foto       Doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.
docentka KAM©
garant bakalárskeho programu EFM, spolugarant doktorandského programu Aplikovaná matematika
foto       Prof. RNDr. Daniel ©evčovič, DrSc.
profesor KAM©
garant magisterského programu EFM, spolugarant doktorandského programu Aplikovaná matematika
foto       Doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.
docent KAM©
foto       Prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.
profesor KAM©
foto       Doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.
docent KAM©
foto       doc. RNDr. Beáta Stehlíková, PhD.
docentka KAM©
foto       Dr. Zuzana Chladná
odborná asistentka KAM©
foto       Doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.
docent KAM©
foto       Doc. RNDr. Milan Hamala, CSc.
docent KAM©
foto       Mgr. Soňa Kilianová, PhD.
odborná asistentka KAM©
foto       doc. RNDr. Mária Trnovská, PhD.
docentka KAM©
      Mgr. Jana Szolgayová, PhD.
odborná asistentka KAM©
      RNDr. Igor Odrobina, CSc.
odborný asistent KAM©