Z.Kubacek a J.Valasek

Matematicka analyza  II

Zbierka prikladov na cvicenia pre 1.rocnik 


Technicka pomoc


Obsah
Postscript PS   Zipovany Postscript PS   Tex DVI   Adobe PDF

1. Neurcity integral
Postscript PS   Zipovany Postscript PS   Tex DVI   Adobe PDF

1.1. Definicia primitivnej funkcie a neurciteho integralu. Zakladne metody integrovania

1.1.1. Definicia primitivnej funkcie a neurciteho integralu. Metoda rozkladu

1.1.2. Metoda substitucie

1.1.3. Metoda per partes

1.1.4. Rekurentne vztahy Metoda neurcitych koeficientov

1.2. Integrovanie racionalnych funkcii1.8

1.3. Integrovanie niektorych iracionalnych funkcii2.4.

1.4. Integrovanie niektorych goniometrickych funkcii3.1.

1.5 Dalsie priklady 3.6

2. Riemannov urcity integral
Postscript PS   Zipovany Postscript PS   Tex DVI   Adobe PDF

2.1. Definicia a zakladne vlastnosti

2.2. Vypocet urciteho integralu pomocou neurciteho

2.3. Integral ako funkcia hornej (dolnej) hranice

2.4. Vety o strednej hodnote

2.5 Niektore aplikacie Riemannovho urciteho integralu

2.6 Dalsie priklady

3. Ciselne rady
Postscript PS   Zipovany Postscript PS   Tex DVI   Adobe PDF

3.1. Zakladne pojmy

3.2. Rady s nezapornymi (nekladnymi) clenmi

3.3. Absolutne a relativne konvergentne rady

3.4. Cauchyho sucin radov

3.5 Dalsie priklady

4. Postupnosti a rady funkcii
Postscript PS   Zipovany Postscript PS   Tex DVI   Adobe PDF

4.1. Bodova a rovnomerna konvergencia postupnosti a radov funkcii

4.2. Niektore vlastnosti rovnomerne konvergentnych postupnosti a radov funkcii

4.3. Mocninove rady

4.3.1. Polomer a interval konvergencie mocninoveho radu. Zakladne vlastnosti mocninovych radov

4.3.2. Taylorove rady

4.4. Niektore vypocty pomocou radov

4.5 Dalsie priklady

Dodatok: Krivky a funkcie dane parametricky
Postscript PS   Zipovany Postscript PS   Tex DVI   Adobe PDF


Riesenia, navody, poznamky

1. Neurcity integral
Postscript PS   Zipovany Postscript PS   Tex DVI   Adobe PDF

2. Riemannov urcity integral
Postscript PS   Zipovany Postscript PS   Tex DVI   Adobe PDF

3. Ciselne rady
Postscript PS   Zipovany Postscript PS   Tex DVI   Adobe PDF

4. Postupnosti a rady funkcii
Postscript PS   Zipovany Postscript PS   Tex DVI   Adobe PDF

Dodatok Krivky a funkcie dane parametricky
Postscript PS   Zipovany Postscript PS   Tex DVI   Adobe PDF


Pre pouzitie na WWW pripravil Daniel Sevcovic, sevcovic@fmph.uniba.sk, Ustav aplikovanej matematiky MFF UK, 1997