Finančné deriváty
Letný semester 2021/2022

Sylabus a hodnotenie:

Slajdy k prednáškam

Slajdy s výkladom sú kompletné. Slajdy s príkladmi budú postupne pridávané.

Iné materiály: