Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky
Letný semester 2022/2023

Kontakt

Obsah cvičení

Slajdy s príkladmi

R-ko z cvičení v posluchárni

Domáce úlohy

Iné materiály