Pavol Quittner

Funkcionalna analyza v prikladoch


Technicka pomoc


Obsah
Postscript PS   Zipovany Postscript PS   Tex DVI   Adobe PDF

Uvod
Postscript PS   Zipovany Postscript PS   Tex DVI   Adobe PDF


I. Banachove a Hilbertove priestory
Postscript PS   Zipovany Postscript PS   Tex DVI   Adobe PDF

1. Zakladne pojmy            
2. Priklady B- a H-priestorov           7
3. Spojite linearne zobrazenia          12
4. Kompaktnost v NLP               18
5. Uzavrete zobrazenia              22
6. Komplexifikacia            

II. Samoadjungovane zobrazenia
Postscript PS   Zipovany Postscript PS   Tex DVI   Adobe PDF

1. Adjungovane zobrazenia v B-priestoroch    27
2. Adjungovane zobrazenia v H-priestore     29
3. Rozsirenia symetrickych zobrazeni       33
4. Perturbacie samoadjungovanych zobrazeni    36

III. Spektrum linearneho zobrazenia
Postscript PS   Zipovany Postscript PS   Tex DVI   Adobe PDF

1. Spektrum a rezolventa             40
2. Spektrum spojitych zobrazeni         46
3. Spektrum a kompaktnost            49
4. Podstatne spektrum              53
5. Spektralny rozklad samoadjungovanych zobr.  54

IV. Co -semigrupy
Postscript PS   Zipovany Postscript PS   Tex DVI   Adobe PDF

1. Zakladne vlastnosti            
2. Hille-Yosidova veta              66
3. Kontrahujuce semigrupy            68
4. Grupy unitarnych zobrazeni          69
5. Analyticke a kompaktne semigrupy       73

Dodatok I. Linearne topologicke priestory
Postscript PS   Zipovany Postscript PS   Tex DVI   Adobe PDF

1. Topologicke priestory             75
2. Lokalne konvexne priestory          80
3. Dualita              

Dodatok II. Zakladne pojmy z teorie miery a integralu
Postscript PS   Zipovany Postscript PS   Tex DVI   Adobe PDF

1. Miera              
2. Abstraktny Lebesgueov integral        97
3. Lebesgueov integral v IR a v IR n      101
4. Sucin mier             
5. Rozklady miery                10
6. Rieszova veta o reprezentacii        106
7. Bochnerov integral              107

Literatura
Postscript PS   Zipovany Postscript PS   Tex DVI   Adobe PDF

Index
Postscript PS   Zipovany Postscript PS   Tex DVI   Adobe PDF

Zoznam symbolov
Postscript PS   Zipovany Postscript PS   Tex DVI   Adobe PDF


Pre pouzitie na WWW pripravil Daniel Sevcovic, sevcovic@fmph.uniba.sk, Ustav aplikovanej matematiky MFF UK, 1997